• Xếp theo:
Máy khoan búa Bosch GBH 2-18 RE

Máy khoan búa Bosch GBH 2-18 RE

Mã SP: 40227

2,278,000đ
Máy khoan xay Bosch GBM 350

Máy khoan xay Bosch GBM 350

Mã SP: 40224

821,000đ
Máy khoan búa Bosch GBH2-26E 26mm (Xanh)

Máy khoan búa Bosch GBH2-26E 26mm (Xanh)

Mã SP: 40223

3,501,000đ
Máy khoan búa GBH 2-28 DV Professional

Máy khoan búa GBH 2-28 DV Professional

Mã SP: 40222

4,650,000đ
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26E

Máy khoan búa Bosch GBH 2-26E

Mã SP: 40221

3,617,000đ
Máy khoan Bosch GBM6RE 350W (Xanh)

Máy khoan Bosch GBM6RE 350W (Xanh)

Mã SP: 40217

1,015,000đ
Máy khoan động lực Bosch GSB 10 RE

Máy khoan động lực Bosch GSB 10 RE

Mã SP: 40216

1,199,000đ
Máy khoan Bosch GSB 550RE Xline

Máy khoan Bosch GSB 550RE Xline

Mã SP: 40215

1,181,000đ
Máy khoan Bosch GBM 10 RE (Xanh đen)

Máy khoan Bosch GBM 10 RE (Xanh đen)

Mã SP: 40213

1,142,000đ
Máy khoan Bosch GSB13RE (Xanh)

Máy khoan Bosch GSB13RE (Xanh)

Mã SP: 40210

1,406,000đ
Máy khoan Bosch GBM13RE 13mm (Xanh).

Máy khoan Bosch GBM13RE 13mm (Xanh).

Mã SP: 40208

1,406,000đ
Máy khoan 320W Bosch GBM600 (Xanh)

Máy khoan 320W Bosch GBM600 (Xanh)

Mã SP: 40207

673,000đ
Máy khoan 320W Bosch GBM600 (Xanh)

Máy khoan 320W Bosch GBM600 (Xanh)

Mã SP: 40204

644,000đ
Máy khoan Bosch GSB13RE (Xanh)

Máy khoan Bosch GSB13RE (Xanh)

Mã SP: 40202

1,386,000đ
Máy khoan búa Bosch GSR1440-Li (Xanh)

Máy khoan búa Bosch GSR1440-Li (Xanh)

Mã SP: 40200

2,940,000đ
Máy khoan Bosch GBM6RE 350W (Xanh)

Máy khoan Bosch GBM6RE 350W (Xanh)

Mã SP: 40199

1,010,000đ
Máy khoan búa 790W Bosch GBH 2-24 DRE

Máy khoan búa 790W Bosch GBH 2-24 DRE

Mã SP: 37299

3,448,000đ

Back to top